Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική κοινωνική ευθύνη Vlastos Kitchen & Style

Ευθύνη απέναντι στον άνθρωπο και στο περιβάλλον

Η αειφορία και το περιβάλλον είναι ένα από τα πιο καυτά θέματα και οι άνθρωποι συνειδητοποιούν περισσότερο πόσο βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον είναι πραγματικά η κουζίνα τους.

Στην Vlastos Kitchen Style εφαρμόζουμε σύγχρονες πρακτικές προσπαθώντας συνεχώς να υιοθετούμε λύσεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και χρησιμοποιούμε υλικά απόλυτα φιλικά προς τον άνθρωπο.

Σχεδιάζουμε τις κουζίνες μας σύμφωνα με τις εργονομικές αρχές. Μεταξύ αυτών των αρχών είναι η προσαρμογή των υψών εργασίας στους χρήστες της κουζίνας, η μελετημένη τοποθέτηση των οικιακών συσκευών με στόχο την βέλτιστη απόδοση και μείωση της απώλειας ενέργειας κ.λ.π.